Artiklar

Finns det en metropolnarrativ?

Vår artikel handlar om strategier publicerade av organisationer och företag i Helsingfors metropolområde och om samband till metropolområdet och städerna som kommer till uttryck i deras narrativer.

Läs mer>

Bläddra i artiklarna