Helsinki
Sidan uppdateras inte efter den 1 mars 2023, och kommer att tas bort.

Du hittar stadskansliets senaste statistik- och forskningsartiklar på kaupunkitieto.hel.fi.
Kvartti 1/2019 |  18.04.2019Timo Cantell

Ledare 1/2019

Helsingfors är till för ett bra liv, summeras det i första meningen av Helsingfors stads senaste stadsstrategi.

Följande mening fortsätter: ”Helsingfors vision är att vara världens bäst fungerande stad”. Ett viktigt konstaterande och en betydande målsättning med tanke på stadsbornas välfärd.

Till välfärdens delområden kan vi räkna åtminstone upplevd välfärd, materiell välfärd och hälsa. I synnerhet de två sistnämnda har Helsingfors stads statistik- och forskningsväsende följt ända sedan sina allra tidigaste år, i över ett sekel nu, och även i framtiden kommer de att vara centrala teman. Den upplevda välfärd bland stadsborna har de senaste årtiondena kommit upp som ett anknytande parallellt forskningstema.

Kvartti kommer, i föreliggande nummer, än en gång med nya aspekter på hur helsingforsborna har det och trivs i sin stad. Den sida av upplevd välfärd som särskilt granskas i numret är den upplevda tryggheten, som är en viktig faktor för stadsbornas livskvalitet. Den materiella välfärden och vad den byggs upp av granskas via dels hur bra pengarna räcker till, dels hur utbrett nyttjandet av utkomststödet är. Hälsoaspekten kommer fram i en artikel om skolhälsoenkäten: det handlar om ork bland skolelever som förvärvsarbetar under terminerna. Fler artiklar baserade på rön från skolhälsoenkäten finns på Kvarttis webbplats.

Kommentera

I tidskriften: