Helsinki
Sidan uppdateras inte efter den 1 mars 2023, och kommer att tas bort.

Du hittar stadskansliets senaste statistik- och forskningsartiklar på kaupunkitieto.hel.fi.
Kvartti 3/2017 |  09.11.2017Timo Cantell

Ledare 3/2017

Låt oss göra en liten kartövning. Vi utgår från Helsingfors järnvägsstation och ritar en cirkel med 15 kilometers radie. Inom denna cirkel ryms det mellan Nordsjö i öst och Drumsö i väst – vi håller oss alltså inom Helsingfors gränser – över 100 000 under 18-åriga barn.

Om vi dessutom räknar in de områden inom cirkeln som ligger i Esbo eller Grankulla är antalet barn uppe i 160 000. Ett betydande antal!

Detta nummer av Kvartti synar barnens situation i Helsingfors från många olika vinklar. Temat är viktigt i och med att det, mera exakt, bor 105 000 under 18-åriga barn och unga i Helsingfors. Av stadens befolkning utgör de 16 procent. Var sjätte eller sjunde helsingforsbo, alltså. Det skulle räcka med under 18-åringarna för att göra Helsingfors till Finlands tionde största stad. Samtidigt bor vart tionde finländskt barn i Helsingfors, och denna andel kommer att växa. I Helsingfors föds det årligen över 7 000 barn. Det har det gjort ganska stabilt i flera år.

Föreliggande Kvartti är i den meningen den första i sitt slag att den gjorts i enlighet med Helsingfors stads nya visuella framtoning. Samtidigt har tidskriftens storleksformat ändrats något, och det har blivit omväxling i antalet spalter, liksom också nya färgnyanser. Förhoppningsvis är helheten tilltalande.

Timo Cantell

stadsfaktachef

Kommentera

I tidskriften: