Helsinki
Sidan uppdateras inte efter den 1 mars 2023, och kommer att tas bort.

Du hittar stadskansliets senaste statistik- och forskningsartiklar på kaupunkitieto.hel.fi.
Kvartti 4/2019 |  23.12.2019Timo Cantell

Ledare 4/2019

Helsingfors stad håller ett vaket öga på sin egen utveckling och bedriver därför egen statistik och forskning, och analyserar även andra informationskällor. Det räcker inte att kunna läget i Helsingfors, utan vi måste också veta dels vilka särdrag hos oss som ingår i större urbana förändringstrender, dels i vilka avseenden Helsingfors kanske avviker från andra städer. Där kommer både inhemska och internationella jämförelser med i bilden.

Det är viktigt för Helsingfors att känna sina egna särdrag jämfört med andra stora finländska städer. Eftersom Helsingfors både till storlek och ställning avviker på så många sätt från andra finländska städer får vi lov att söka jämförelseobjekt för vår stads utveckling utanför landets gränser. Viktiga peer cities, referensstäder, för oss är till exempel de nordiska huvudstäderna samt Tallinn, Amsterdam eller Wien. Dessa städer är till storlek och ställning intressanta för Helsingfors, och att jämföra oss med dem är vettigt. Såklart kan vi också lära oss av stora europeiska centralstäder såsom Paris eller London, men de är av en helt annan storleksklass än vi, och därför kan utvecklingen vara rejält annorlunda där än hos oss.

Föreliggande Kvartti analyserar Helsingfors nuläge från olika vinklar, och för fram likheter med referensstäderna, samtidigt som den betonar drag i stadsutvecklingen som är annorlunda hos oss. Artiklarna lägger fram resultat från olika stadsjämförelser och diskuterar nyttan av dessa jämförelsedata, och tar också upp vissa problempunkter i jämförelserna. Källorna omfattar allt från jämförande stadsundersökningar till officiella faktakällor och stadsrankingar som kartlägger olika aspekter av livet i städerna.

Kommentera

I tidskriften: