Kvartti 2/2013 |  20.06.2013Teemu Vass

Nyheter: Det statliga programmet för öppen information offentligt, erkännande till HRI

Öppen information nådde en ny milstolpe i Finland då statsförvaltningen offentliggjorde sin avsikt att starta det treåriga Programmet för öppen information 2013–15 under ledning av finansministeriet. Målet är att alla betydande offentliga datalager ska finnas på nätet i maskinläsbart format, gratis och med tydliga användarvillkor senast 2020.

Avsikten är även att inom ramen för Programmet för öppen information genomföra en ny dataportal som gör det lättare att hitta och använda den offentliga förvaltningens datalager samt en utvecklingsmiljö för tjänster baserade på öppen data. Statsförvaltningen ansluter sig härmed med full front till rörelsen för öppen data. Projektet Helsinki Region Infoshare (HRI), som öppnar de offentliga datalagren i Helsingforsregionen, har varit vägvisare inom den offentliga förvaltningen i Finland. HRI startade år 2010. Också på riksnivå har tillgängliggörandet av de offentliga datalagren redan nedtecknats som mål i rentav två regeringsprogam och vissa statliga ämbetsverk har under de senaste åren öppnat en del av sina datamaterial.

Den hittills kanske mest betydande dataöppningen bland statens datalager har varit öppnandet av Lantmäteriverkets terrängdata, som nu är fritt tillgängligt för alla. Datamaterial har även öppnats i Statistikcentralen, Skatteförvaltningen, Museiverket och Metla, och Meteorologiska institutets omfattande datamaterial ska öppnas inom kort.

HRI-tjänsten har fyllt två år

Webbtjänsten Helsinki Region Infoshare (www.hri.fi) som startades av kommunerna i huvudstadsregionen fyllde två år i april. Tjänsten har byggts upp med hjälp av Forum Virium Helsinki och utvecklandet av tjänsten har gjorts med understöd från Sitra och finansministeriet. För att fira bemärkselsedagen utgavs skriften Helsinki Region Infoshare – 2 vuotta avointa dataa  ("Helsinki Region Infoshare – två år av öppen data), där pionjärerna inom öppen data delar med sig av sina erfarenheter och uppmuntrar allt fler instanser inom den offentliga förvaltningen att öppna sina material.

Webbtjänsten HRI har under de två åren redan hunnit utökas med en omfattande datamängd, sammanlagt över 1 000 datamaterial.  Med finns statistiska data bland annat om befolkningen och boendet, historiska kartor, data om kollektivtrafiken och biblioteksanvändningen samt information från städernas budgetar – allt mellan himmel och jord. Vid sidan av kommunerna har även nationella informationsproducenter såsom Statistikcentralen och Skatteförvaltningen lämnat öppen data till HRI-tjänsten.

Åter ny slags dataöppenhet är gränssnittet Open Ahjo som i vår öppnades i Helsingfors. Via gränssnittet finns dokument i stadens elektroniska ärendehanteringssystem Ahjo – framför allt stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och nämndernas föredragningslistor och protokoll – tillgängliga dygnet runt på en och samma adress. Projektet Open Helsinki håller på att utveckla en tjänst baserad på detta. I tjänsten kan användarna i realtid få reda på vad som finns på fullmäktiges föredragningslistor och vilka beslut som har fattats. I tjänsten kan man framöver även kommentera besluten och dela diskussioner via sociala medier.

Tjänsten Helsinki Region Infoshare belönades i juni med 100 000 euro i serien för tjänster som gagnar medborgarna i EU:s innovationstävling för den offentliga förvaltningen. I tävlingen deltog 204 bidrag från hela Europa och allt som allt nio projekt tilldelades priser. Prispengarna används för fortsatt utveckling av HRI-projektet och för att göra tjänsten känd. www.hri.fi/2vuotta 

Kommentera

I tidskriften: