Kommentera

Hej, Mitt namn är Erik Reidemar och jag läser Socialt arbete med storstadsprofil vid Södertörns högskola. Jag och en klasskamrat avser att skriva vår A-uppsats om boendeval i socioekonomiskt skilda förorter inom Stockholmsområdet. Finns det någon möjlighet att ta del av de enkätmallar som använts i artikeln: Internationell jämförelse och tröskelvärden, av Katja Vilkama och Mari Vaattovaara? Särskilt de enkäter som gäller Stockholmsregionen. Alternativt om vi kan få vägledning hur vi själva ska finna dessa enkäter. Vår avsikt med denna förfrågan är att få inspiration till hur man formulerar en enklare och kortare enkät gällande boendeval och attityder kring olika förorter i Stockholmsregionen. Tack på förhand Med vänlig hälsning, Erik Reidemar erikreidemar@gmail.com 0736228836