Kommentera

Kiitos paljon Kvartti-lehden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemanumeron mielenkiintoisesta asiasisällöstä. Helsingin vammaisneuvosto toi esiin päättyneen valtuustokauden raportissaan tutkimustiedon tarvetta eri tavoin toimimisesteisten kaupunkilaisten asemasta ja elämäntilanteista: "Kaupungin päätöksenteon pohjaksi ja kaikille kaupunkilaisille tarvitaan perustietoa, mitä eri tavoin vammaisten helsinkiläisten elämään kuuluu. Järjestelmälliseen tietopohjan keräämiseen tarvitaan kaupunkitietoyksikön tuottamaa laadullista ja tilastollista tutkimustietoa helsinkiläisistä, joilla on erilaisia toimintakyvyn rajoitteita. Tilastotiedon lisäksi vammaisneuvosto tuo esiin käytännön tosiasioita, jotka velvoittavat suhtautumaan vakavasti eri tavoin vammaisten ihmisten yhdenvertaisen osallistumisen esteisiin ja mahdollisuuksiin. Myös Helsingin kaupungin viestinnässä ja kaupunkikuvassa tulee tietoisesti lisätä kaupunkilaisten toimintakyvyn monimuotoisuuden näkyvyyttä. "