Kvartti 1/2014

ASTA MANNINEN
Kulttuuri luo kaupunkiin osallistumismahdollisuuksia ja elinvoimaa
Kulturen engagerar stadsborna och skapar en livskraftig stad

Haastattelussa | Intervju med STUBA NIKULA
Missä kulttuuri luuraa, Stuba Nikula?
Var hittar vi kulturen, Stuba Nikula?

PEKKA MUSTONEN
Jäljittelijästä esikuvaksi - Helsingin kaupunkikulttuurin aktiiviset vuosikymmenet
Från plagierare till förebild - aktiva årtionden av stadskultur i Helsingfors

VESA KESKINEN
Helsinkiläiset haluavat yhteisöllistä kaupunkikulttuuria
Helsingforsbor vill ha stadskultur med gemenskap

HELENA KOTRO
Mitä mieltä ovat kaikkiruokaiset kulttuurinkuluttajat?
Vad tycker allätande kulturkonsumenter?

TARU LINDBLOM & PEKKA MUSTONEN
Ruokamaku ja legitiimit ruokatyypit helsinkiläisten 25–44-vuotiaiden keskuudessa
Smak och legitim mat bland 25–44-åringar i Helsingfors

ARTO KOSKELO
Helsingin ravintolakulttuurin uusi kukoistus
Ny blomstring för restaurantkulturen i Helsingfors

MERVI ILMONEN
Kivijalkaliikkeet rakentavat kaupunkia
Kvartersbutiker bygger upp staden

PASI MÄENPÄÄ
Tarvitaanko lähiöissä ostareita?
Behövs köpisar i förorterna?

OUTI RISSANEN
Pyöräilyn vaikuttamisrakenteet soluttautuvat kaupunginosiin
Cyklismens påverkningsstrukturer integreras i stadsdelarna

VILMA AHONEN
Merellinen Helsinki – ulottuvuuksia paikkabrändin rakentamiseen
Havshelsingfors – stoff för ett lokalt varumärke

ANNUKKA JYRÄMÄ & SAMI KAJALO
Yritysten ja organisaatioiden rooli alue- ja kaupunkibrändin rakentumisessa
Företags och organisationernas roll i varumärkning av regioner och städer 

 

 

Read issue

Kvartti 1/2014 pdf, 7.04 MB