Kvartti 4/2015

HENRIK LÖNNQVIST & MINNA SALORINNE
Pitkäaikaistyöttömyyden kasvulle ei näy loppua – työttömyys Helsingissä 1987–2015
Ingen ände i sikte på ökningen i långtidsarbetslöshet – arbetslösheten i Helsingfors 1987–2015

LEENA HIETANIEMI
Lapsiköyhyysriski Helsingissä koko maata korkeampi
Fattigdomsrisken bland barn högre i Helsingfors än i hela Finland

TEEMU KEMPPAINEN
Koettua hyvinvointia Helsingin seudun lähiöissä – alustavia tuloksia koetusta terveydestä ja turvallisuudesta
Upplevd välfärd i förorterna i Helsingforsregionen – preliminära rön om upplevd hälsa och trygghet

HENRI LAUKKANEN & TIMO M. KAUPPINEN
Millaisessa yhteydessä asuinalueen työttömyysaste on työttömäksi joutuvien työmarkkinamenestykseen?
Sambandet mellan ett områdes arbetslöshetsgrad och chansen att få jobb för dem som blivit arbetslös

OSKARI HARJUNEN & MIKA KORTELAINEN & TUUKKA SAARIMAA
Helsinkiläisten lapsiperheiden kouluvalinnat asuntomarkkinoilla
Helsingforsiska barnfamiljers skolval på bostadsmarknaden

ELISE HAAPAMÄKI
Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus tukena helsinkiläisten hyvinvoinnin seurannassa
Undersökningen Hälsa och välfärd för invånarna stöder följandet av helsingforsbornas hälsa

AURI LYLY
Sosiaalipalveluja koskeva tieto parempaan käyttöön
Ta bättre vara på kunskapen om socialservice

PÄIVI KIPPO-EDLUND & KARI HYYTIÄINEN & PETRI TAPIO
Itämeri hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn lähteenä
Östersjön som källa för välstånd och konkurrenskraft

UUTISET | NYHETER
Aktiivinen nuori voi hyvin
Aktiva unga mår bra

Read issue

Kvartti 4/2015 pdf, 4.89 MB