Kvartti 2/2017

TIMO CANTELL
Pääkirjoitus

TAMÁS LAHDELMA
Toimipaikkojen läheisyys ja työvoimavirtojen verkostot pääkaupunkiseudulla
Arbetsställsnärhet och arbetskraftsflödesnätverk i huvudstadsregionen

NETTA MÄKI
Helsinkiläisten kuolleisuus muuta maata korkeammalla tasolla – miksi sairastavuus silti vaikuttaa vähäisemmältä?
Dödligheten är högre i Helsingfors än i övriga Finland, så varför verkar sjukligheten lägre i Helsingfors?

PASI MÄENPÄÄ & MAIJA FAEHNLE
Kaupunkiaktivismi: ratkaisuja itseorganisoituvan kaupunkiyhteisön hallintaan
Stadsaktivismen: styrningslösningar för en självorganiserande stadsgemenskap

JOHANNA LILIUS
Kulttuuria ja taidetta lähiöön – alueellinen kulttuurityö erityisesti maahanmuuttajien näkökulmasta
Kultur och konst ut i förorten – lokalt kulturarbete ur i synnerhet invandrarnas synvinkel

JENNI NEUVONEN
Tsörataaks busal vai hypätääks dösään?
Faa vi me busa eller dösä?

OLLI VOUTILAINEN
Kööpenhamina – kaupunkisuunnittelun pieni mestariteos
Köpenhamn – ett litet mästerverk av stadsplanering

LUKAS BEHREND
HafenCity Hamburg – uusia kaupunkimaisemia entisille satama-alueille
HafenCity Hamburg – nya urbana landskap i gamlahamnområden

Read issue

Kvartti 2/2017 pdf, 20.48 MB