Helsinki
Sidan uppdateras inte efter den 1 mars 2023, och kommer att tas bort.

Du hittar stadskansliets senaste statistik- och forskningsartiklar på kaupunkitieto.hel.fi.

Kvartti 2/2017

TIMO CANTELL

Pääkirjoitus

TAMÁS LAHDELMA

Toimipaikkojen läheisyys ja työvoimavirtojen verkostot pääkaupunkiseudulla

Arbetsställsnärhet och arbetskraftsflödesnätverk i huvudstadsregionen

NETTA MÄKI

Helsinkiläisten kuolleisuus muuta maata korkeammalla tasolla – miksi sairastavuus silti vaikuttaa vähäisemmältä?

Dödligheten är högre i Helsingfors än i övriga Finland, så varför verkar sjukligheten lägre i Helsingfors?

PASI MÄENPÄÄ & MAIJA FAEHNLE

Kaupunkiaktivismi: ratkaisuja itseorganisoituvan kaupunkiyhteisön hallintaan

Stadsaktivismen: styrningslösningar för en självorganiserande stadsgemenskap

JOHANNA LILIUS

Kulttuuria ja taidetta lähiöön – alueellinen kulttuurityö erityisesti maahanmuuttajien näkökulmasta

Kultur och konst ut i förorten – lokalt kulturarbete ur i synnerhet invandrarnas synvinkel

JENNI NEUVONEN

Tsörataaks busal vai hypätääks dösään?

Faa vi me busa eller dösä?

OLLI VOUTILAINEN

Kööpenhamina – kaupunkisuunnittelun pieni mestariteos

Köpenhamn – ett litet mästerverk av stadsplanering

LUKAS BEHREND

HafenCity Hamburg – uusia kaupunkimaisemia entisille satama-alueille

HafenCity Hamburg – nya urbana landskap i gamlahamnområden

Read issue

Kvartti 2/2017 pdf, 20.48 MB