Helsinki
Sidan uppdateras inte efter den 1 mars 2023, och kommer att tas bort.

Du hittar stadskansliets senaste statistik- och forskningsartiklar på kaupunkitieto.hel.fi.

Kvartti 3/2018

TIMO CANTELL

Pääkirjoitus

Ledare

ESA NIKUNEN

Ilmasto muuttuu – mitä tekee Helsinki?

Klimatet förändras – vad gör Helsingfors stad?

JUKKA HIRVONEN

Ympäristötietoisuus on hyvällä tasolla, mutta asenteet eivät aina heijastu käyttäytymiseen

Bra miljömedvetenhet, men attityderna efterlevs inte alltid

Haastattelussa | Intervju med JARI NIEMELÄ

Helsingin tiivistyminen on koetinkivi ihmisen ja luonnon yhteiselolle kaupungissa

Sammangyttring en prövosten för samlevnad mellan människa och natur i Helsingfors

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman hankkeet tuottivat tietoa ympäristöstä

Projekten i KatuMetro gav kunskap om miljön

SIMO LAAKKONEN & MATTI O. HANNIKAINEN

Ulkoistettu luonnonsuojelu – Helsingin luontoalueet ennen vuotta 1946

Naturskyddet flyttades ut – naturområden i Helsingfors före år 1946

INKERI VÄHÄ-PIIKKIÖ

Helsingin luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut ilmastonmuutoksen varjossa

Helsingforsnaturens mångfald och ekosystemtjänster i skuggan av klimatförändringen

VESA VIHANNINJOKI

Urbaanien paikkojen estetiikka: näkökulma kestävään kaupungistumiseen

Estetiken hos urbana ställen: perspektiv på hållbar urbanisering

PETTERI HUUSKA & ENNI AIRAKSINEN

Helsingin energiatietojen esittäminen 3D-kaupunkimallissa tuo työkaluja ilmastonmuutoksen hillintään

Presentation av Helsingfors energidata med 3D-stadsmodell ger verktyg för att motverka klimatförändringen

Read issue

Kvartti 3/2018 pdf, 7.45 MB