Kvartti 3/2018

TIMO CANTELL
Pääkirjoitus
Ledare

ESA NIKUNEN
Ilmasto muuttuu – mitä tekee Helsinki?
Klimatet förändras – vad gör Helsingfors stad?

JUKKA HIRVONEN
Ympäristötietoisuus on hyvällä tasolla, mutta asenteet eivät aina heijastu käyttäytymiseen
Bra miljömedvetenhet, men attityderna efterlevs inte alltid

Haastattelussa | Intervju med JARI NIEMELÄ
Helsingin tiivistyminen on koetinkivi ihmisen ja luonnon yhteiselolle kaupungissa
Sammangyttring en prövosten för samlevnad mellan människa och natur i Helsingfors

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman hankkeet tuottivat tietoa ympäristöstä
Projekten i KatuMetro gav kunskap om miljön

SIMO LAAKKONEN & MATTI O. HANNIKAINEN
Ulkoistettu luonnonsuojelu – Helsingin luontoalueet ennen vuotta 1946
Naturskyddet flyttades ut – naturområden i Helsingfors före år 1946

INKERI VÄHÄ-PIIKKIÖ
Helsingin luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut ilmastonmuutoksen varjossa
Helsingforsnaturens mångfald och ekosystemtjänster i skuggan av klimatförändringen

VESA VIHANNINJOKI
Urbaanien paikkojen estetiikka: näkökulma kestävään kaupungistumiseen
Estetiken hos urbana ställen: perspektiv på hållbar urbanisering

PETTERI HUUSKA & ENNI AIRAKSINEN
Helsingin energiatietojen esittäminen 3D-kaupunkimallissa tuo työkaluja ilmastonmuutoksen hillintään
Presentation av Helsingfors energidata med 3D-stadsmodell ger verktyg för att motverka klimatförändringen

Read issue

Kvartti 3/2018 pdf, 7.45 MB