Helsinki
Sidan uppdateras inte efter den 1 mars 2023, och kommer att tas bort.

Du hittar stadskansliets senaste statistik- och forskningsartiklar på kaupunkitieto.hel.fi.

Kvartti 1/2021

TIMO CANTELL: Pääkirjoitus

OSKAR RÖNNBERG & VENLA BERNELIUS: Kaikkien kaupunki – mutta kaukana? Asukkaiden sosiaalinen tausta ja eriytyvä kaupunkitilan käyttö Helsingissä

TEEMU VAUHKONEN & MIKKO SALASUO: Nuorten ylisukupolvinen syrjäytyminen Helsingissä

PASI MÄENPÄÄ & HENRIETTA GRÖNLUND: ”Julkista palvelua kirkon kautta” – Helsinki-apu yhdisti kirkon ja kaupungin järjestöihin, yrityksiin ja kaupunkilaisiin

PASI SAUKKONEN: Ulkomaalaistaustaisten merkitys Helsingin työmarkkinoilla kasvaa

NINA HILTUNEN & TUUKKA SAARIMAA: Helsingin edullisemmilla asuinalueilla keskimääräisesti enemmän pienhiukkaspäästöjä

Read issue

Kvartti 1/2021 pdf, 6.61 MB