Helsinki
The site is archival only and no longer updated after 1st March 2023.

For the latest statistical and research articles by Helsinki City Executive Office, please go to kaupunkitieto.hel.fi.

Add new comment

Olennaiset kysymykset: 1) kuinka paljon savukkeille vaihtoehtoiset nikotiinituotteet ovat korvanneet tupakointia, 2) substituution vaikutus kansanterveyteen? Tilastojen valossa tarkasteltuna vaikuttaa siltä, että nuuskan (ja sähkösavukkeiden) suosion kasvu on vähentänyt tupakointia merkittävästi etenkin nuorison keskuudessa. Asiaa olisi syytä tutkia. Substituution kansanterveyttä edistävää potentiaali on valtava, koska savuttomat nikotiinituotteet ovat lähes haitattomia. Esim. nuuska: "Based on available evidence, for snus or snuff we did not find sufficient evidence of a RR greater than one for any health outcome." (Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990–2016. Ks. myös: Epidemiological evidence relating snus to health – an updated review based on recent publications, 2013: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4029226/. Kardiovaskulaariset riskit: "Increased circulatory disease risk was not observed among Swedish smokeless tobacco users." https://openheart.bmj.com/content/5/2/e000846 Nuuskan vähähaittaisuuden puolesta puhuva näyttö on samalla myös näyttöä nikotiinin vähähaittaisuudesta. Evidenssi savuttomia nikotiinituotteita vastaan on käytännössä olematonta, tai ainakin vanhentunutta. Olisi aiheellista päivittää asiaa koskevat tiedot ajan tasalle myös Suomessa.