Helsinki
The site is archival only and no longer updated after 1st March 2023.

For the latest statistical and research articles by Helsinki City Executive Office, please go to kaupunkitieto.hel.fi.

Kvartti 4/2018

TIMO CANTELL

Pääkirjoitus

Ledare

PEKKA VUORI

Väestön keskittyminen Helsingin seudulle jatkuu

Fortsatt befolkningsanhopning i Helsingforsregionen

PASI SAUKKONEN

Yksi seutu vai kolme erilaista kaupunkia: maahanmuutto ja kotoutuminen pääkaupunkiseudulla

En region eller tre olika städer: invandring och integration i huvudstadsregionen

TIINA LUOMA & ANU YIJÄLÄ

Turvapaikanhakijana Suomeen tulleiden irakilaisten oppimiskokemuksia Suomessa ja Suomesta

Inlärningserfarenheter i och om Finland bland asylsökande irakier i Finland

VENLA BERNELIUS & KAROLIINA BERGSTRÖM & HERTTA SYDÄNLAMMI

Kaupunkipäiväkotien eriytyvät toimintaympäristöt

Stadsdaghemmens segregerade verksamhetsmiljöer

NETTA MÄKI

Nuorten tupakointi vähentynyt – erot lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien välillä edelleen hyvin suuret

Rökning bland unga har minskat – skillnaderna mellan studeranden i gymnasier och vid yrkesläroanstalter fortsättningsvis mycket stora

JENNI ERJANSOLA

Helsingin alakoululaisten osallisuus – yhdenvertaisuutta tavoittelemassa

Delaktighet bland lågstadieelever i Helsingfors – med sikte på jämlikhet

PEKKA MUSTONEN

Matkailun ennätysvuosi 2017 ja ennakkonäkymiä vuodesta 2018

Helsingfors rekordartade turistår 2017 och förhandsvyer på 2018

UUTISET | NYHETER

Kaupunkitutkimusyhteistyö pääkaupunkiseudulla tiivistyy

Tätare stadsforskningssamarbete i huvudstadsregionen

Read issue

Kvartti 4/2018 pdf, 13.61 MB