Helsinki
The site is archival only and no longer updated after 1st March 2023.

For the latest statistical and research articles by Helsinki City Executive Office, please go to kaupunkitieto.hel.fi.

Kvartti 1/2021

TIMO CANTELL: Pääkirjoitus

OSKAR RÖNNBERG & VENLA BERNELIUS: Kaikkien kaupunki – mutta kaukana? Asukkaiden sosiaalinen tausta ja eriytyvä kaupunkitilan käyttö Helsingissä

TEEMU VAUHKONEN & MIKKO SALASUO: Nuorten ylisukupolvinen syrjäytyminen Helsingissä

PASI MÄENPÄÄ & HENRIETTA GRÖNLUND: ”Julkista palvelua kirkon kautta” – Helsinki-apu yhdisti kirkon ja kaupungin järjestöihin, yrityksiin ja kaupunkilaisiin

PASI SAUKKONEN: Ulkomaalaistaustaisten merkitys Helsingin työmarkkinoilla kasvaa

NINA HILTUNEN & TUUKKA SAARIMAA: Helsingin edullisemmilla asuinalueilla keskimääräisesti enemmän pienhiukkaspäästöjä

Read issue

Kvartti 1/2021 pdf, 6.61 MB