Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.
Artikkeli |  04.03.2016Vesa Keskinen

Helsingin turvallisuustutkimuksen tuloksia tällä sivustolla

Helsingin vuoden 2015 turvallisuustutkimuksen aineisto on valmistunut. Tutkimuksen tuloksia julkaistaan Kvartin verkkosivustolla kevään aikana.

Tutkimukseen vastasi yli 4 000 iältään 15–74-vuotiasta helsinkiläistä. Suomen- ja ruotsinkielisten vastaajien vastausprosentti oli nyt korkeampi kuin vuosien 2009 ja 2012 turvallisuuskyselyissä. Vastausprosentti nousi vastoin yleistä kyselytutkimusten trendiä. Aihe oli nyt ilmeisen ajankohtainen.

Aineisto kerättiin kahden kuukauden aikana joulukuussa 2015 ja tammikuussa 2016. Turvallisuustutkimukset on toteutettu Helsingissä vuodesta 2003 lähtien kolmen vuoden välein.

Tutkimuksen tuloksia tullaan esittelemään Kvartti-verkkolehdessä pitkin vuotta. Artikkelit löytyvät kootusti tältä sivulta. Tutkimusraportti aiheesta valmistuu vuoden 2016 lopulla.

Tähän mennessä julkaistut artikkelit:

Turvallisuustutkimuksen toteuttamisesta (4.3.2016)

Helsinkiläisten turvallisuuden tunne ei ole järkkynyt (4.3.2016)

Luottamus Helsingin poliisiin säilynyt vahvana (14.3.2016)

Helsinkiläisiä huolestuttaa lasten ja nuorten tulevaisuus (21.3.2016)

Kulttuuritilaisuuksissa käymisessä suuria eroja asuinalueiden välillä (24.3.2016)

Asuinalueilla koetaan huolta sosiaalisista ongelmista (31.3.2016)

Koti on turvallisin paikka (6.4.2016)

Asemien ja ostareiden lähistöllä koetaan eniten turvattomuutta (18.5.2016)

Turvattomuuskokemuksissa paljon vaihtelua asuinalueiden välillä (18.5.2016)

Kommentit

Toivottavasti tämän kaikkia kaupunkilaisia kiinnostavan tutkimuksen kaikki tulokset (raaka-materiaali) ovat kaikkien kaupunkilaisten luettavissa esim. verkossa. Toki mielelläni luen ja tutustun tutkimuksesta tehtävään raporttiin, mutta myös editoimattomaan aineistoon haluaisin tutustua, kuten varmaan monet muutkin ns. maallikot. Toivottavasti kaupunkilaisten älykkyyteen luotetaan sen verran, että aineisto luovutetaan.

Hei, kiitos kysymyksestä. Kaupungin periaatteena on julkaista tietoaineistot kaikkien käyttöön aina, kun se on mahdollista. Tämä tutkimus perustuu kyselyaineistoon, jossa vastaajat ovat vastanneet vapaaehtoisesti kyselylomakkeeseen. Laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta säädetään asiakirjoista, jotka viranomaisen on pidettävä salassa. Lain 24§:n 1 momentin 16-kohdan mukaan asiakirjat, jotka on vapaaehtoisesti annettu viranomaiselle tutkimusta tai tilastointia varten ovat salassa pidettäviä. Tämän vuoksi kaupungilla ei ole oikeutta luovuttaa kyselylomakkeita eikä siten julkaista niitä myöskään verkossa.

Kommentoi