Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.

Kommentoi

Olisi kiintoisaa tietää miten kaupunkirakenteessa ml. asumisessa tapahtuneet muutokset vaikuttavat. Nythän Helsingissä on ylikaupungillistettu asuinalueita eli ne eivät ole yhtä väljiä ja viihtyisiä kuin ennen. Monet uudet rakennetut ja rakenteilla olevat alueet näyttävät sellaisilta ettei sinne halua ainakaan lapsia haluava lähteä asumaan (esim. Kalasatama, Itä-Pasila, Jätkäsaari). Syynähän on halu saada uusia asukkaita mahdollisimman paljon välitttämättä nykyasukkaiden ja uusien viihtyvyydestä. Alkuvaiheen tuloksia saisi jo valitsemalla dataan näitä pienalueita mutta muutenhan se vaatii myös kyselyä. Osasyynä lapsettomuuden lisääntymiseen on mielestäni myös se, ettei noissa oloissa ole intoa tehdä lapsia, eikä hevin kohdata toista osapuolta tähän tarkoitukseen. Tietysti myös perheasuntojen hinnat ovat pilvissä eikä pienyksiöissä ole helppo kasvattaa lapsia. Jokaisella asuinalueella tulisi olla lyhyt matka luontoon, mieluummin aitoon metsään.