Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.

Kommentoi

Kiitos kysymyksestä! Artikkelin kuvion 2 tiedot perustuvat kahteen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämään väestökyselyaineistoon: Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus ATH (2013–2015) sekä Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote (2018). Alkoholinkäytöstä kysytään kyselyissä samalla tavalla, mutta näiden kyselyiden välillä on ikäihmisten osalta muutettu sitä pisterajaa, jolla vastaaja tulee määritellyksi alkoholia liikaa käyttäväksi. Pisteraja ei aiemmin ottanut tarpeeksi hyvin huomioon alkoholin terveysvaikutuksia ikäihmisillä, ja tästä syystä pisterajaa on muutettu. Tämän seurauksena aikaisempaa useampi päätyy alkoholia liikaa käyttäväksi. Näin kuuluukin siis terveysnäkökulmasta olla, mutta vertailun kannalta tällainen muutos on ongelmallinen. Tämän takia tuoreemmat luvut laskettiin käyttämällä samaa pisterajaa kuin ajanjakson 2013–2015 osuudet.